Pastoral Letter on Racism – Setswana version…

Bakaulengwe ba ba rategang Moreneng.

Re tlhoka puisano ya boammaruri ka ga bosemorafe le di tshupo tsa yone gore re kgone ka go lekana lego tlhomama go ruta ka kgethololo le kgaogano ya bosemorafe mo nageng ya rona.

http://www.sacbc.org.za/wp-content/uploads/2016/04/Pastoral-Letter-on-Racism-SETSWANA-Translation.pdf

 

Comments are closed.