SACBC Pastoral Letter on Racism – Sesotho translation….

Bana beso ba ratehang ho Kriste.

Re lokela ho bua ka bolokolohi mabapi le kgethollo ya mmala le ditshekamelo tsa yona ele hore re tsebe ka mokgwa o otlolohileng ho tobana le kgethollo ya mmala le dikarohano tsa semorabe naheng ya rona.

Re hlokomela hore sena ha se puisano e bobebe eo ba bang ba rona re lekang ka hohle ho e qoba. Memo ena ya rona puisanong ya mofuta ona e ka tsosa maikutlo a fapaneng ho kenyeleditswe maikutlo a ho ipuella, maikutlo a ho se ipone molato ka lehlakoreng le leng maikutlo a kgalefo le ho hlonama. Puisano ena ya mofuta ona e ya hlokahala ho rona hore re tle re fumane phodiso ho tswa ho Modimo.

http://www.sacbc.org.za/wp-content/uploads/2016/04/Pastoral-Letter-on-Racism-SESOTHO-Translation.docx

 

 

Comments are closed.